O kancelarii

Radca prawny Magdalena Rzepnicka jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.

Kancelaria świadczy pomoc prawną podmiotom gospodarczym w ramach stałej obsługi prawnej lub doraźnie stosownie do ich potrzeb oraz klientom indywidualnym. Swoim klientom zapewniam fachową obsługę realizowaną w oparciu o wysoki poziom merytoryczny i zgodnie z zasadami etyki m.in. w następujących sprawach:

  1. prawa handlowego: zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych, przygotowywanie umów związanych z obrotem gospodarczym, obsługa organów spółek, zastępstwo procesowe w sporów sądowych;
  2. prawa cywilnego: odszkodowania z tytułu szkód komunikacyjnych, sprawy o zapłatę,
  3. prawa pracy: doradztwo w zakresie rozwiązywania i zmiany stosunków pracy, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
  4. windykacji należności;
  5. prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, dział majątku spadkowego, zachowek;
  6. prawa rodzinnego: rozwód, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, alimenty;
  7. prawa administracyjnego: sporządzanie pism i reprezentowanie przed organami administracji publicznej.